Budka Życia stanie w Koszalinie!

Budka Życia to społeczny projekt mający poprawić bezpieczeństwo i świadomość mieszkańców miasta Koszalina (oraz turystów) w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora AED.

Uważamy, że świadoma edukacja i zapobieganie są lepszym rozwiązaniem, niż brak reakcji, strach i niewiedza, która w wielu przypadkach może skutkować brakiem udzielenia pierwszej pomocy i potencjalną śmiercią osoby potrzebującej.

Chcemy, aby w razie konieczności, nikt nie bał się udzielić pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora AED, który w niektórych przypadkach jest jedyną skuteczną metodą umożliwiającą uratowanie ludzkiego życia.

Pierwszym krokiem jest uruchomienie publicznej zbiórki na postawienie Budki Życia dostępnej pod adresem https://www.siepomaga.pl/budka-zycia przy współpracy z serwisem SiePomaga.pl. Przewidywany koszt projektu to 40 000 zł. Obejmuje on zakup defibrylatora AED, kapsuły bezpieczeństwa 24/7 dla defibrylatora AED, apteczki, gaśnicy, legendarnej budki telefonicznej w stylu brytyjskim (jej transport, przygotowanie, zabezpieczenie, renowacja), pięcioletniego dostępu do systemu zdalnego monitorowania statusu oraz lokalizacji defibrylatora AED wraz z wymianą akcesoriów eksploatacyjnych i odpowiedniego oznakowania naszej Budki Życia.

Chcemy, aby nasza budka była wesoła, tętniła życiem! Dzięki Cukinowi nasza Budka Życia nie zastygnie w legendarnej czerwonej barwie, lecz zostanie pomalowana w kolory życia!

Podczas uroczystego uruchomienia Budki Życia chcemy zorganizować publiczne wydarzenie, podczas którego każdy będzie mógł nauczyć się udzielać pierwszej pomocy.

W przyszłości chcielibyśmy wspólnie zakupić kilkadziesiąt defibrylatorów AED, które umiejscowione byłyby w różnych miejscach naszego miasta, a niektóre z nich znalazłyby się także w środkach transportu publicznego, np. miejskich autobusach.

Ambasadorami naszego projektu są Joanna Przetakiewicz oraz Robert Rowiński.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem kontakt@budkazycia.pl

Razem możemy wszystko!

Pomysłodawcy projektu Budka Życia

Paulina Waluk-Szyperska

Marek Szyperski

Michał Pelc

Tomasz Molesztak

facebook sharing button
Obejrzyj nasz spot promocyjny:

Share your thoughts